Convocatòria a l’Assemblea general ordinària 2023

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2023

 

La Junta Directiva del Club Atletisme Sant Celoni, en reunió de data 20 de novembre del 2023 i en compliment del que s’estableix a l’article 9è dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària.

L’Assemblea se celebrarà el proper dilluns dia 11 de desembre a la Sala Bernat Martorell de Sant Celoni a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona, i amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Informe i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2022/2023.
  3. Informe i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2023/2024.
  4. Informe tècnic.
  5. Torn obert d’intervencions.

La informació relativa també estarà a disposició dels socis i sòcies a les pistes d’atletisme de Sant Celoni, a partir del dia 4 de desembre.