S’inicien les obres de rehabilitació i millora de la pista d’atletisme

El dilluns 4 de juliol s’iniciaran les obres de remodelació de les pistes d’atletisme de Sant Celoni, les obres tenen un termini d’execució d’unes 16 setmanes amb un pressupost total proper als 500.000 Euros.

Aquest dimecres 29 de juny es va realitzar una trobada a les mateixes pistes conjuntament amb l’Alcalde de Sant Celoni, directius i tècnics de l’Àmbit d’Esports de l’Ajuntament, els tècnics municipals que dirigiran l’obra i redactors del projecte, representants de l’empresa contractista que executarà les obres i membres dels clubs usuaris de la pista, per part del Club Atletisme Sant Celoni van assistir el president, en Carles Lorente, i el secretari, en Marçal Cruz.

En aquesta primera fase es renovarà totalment el paviment sintètic de les zones de competició: pista de carreres, salts horitzontals i verticals, obstacles i carrera de llançament de javelina. El paviment escollit tindrà un esquema de dos colors alternats i les zones de transferència de relleus amb un tercer color. S’han escollit els colors d’acord amb l’entorn privilegiat en que es troben les pistes i també en base als colors que utilitza el mateix ajuntament en les seves comunicacions. Així el verd i gris utilitzats aconseguiran una pista integrada en el paisatge a la vegada que espectacular en el moment de les competicions

A les dues rectes s’ha previst inscriure el nom del poble de Sant Celoni i el de la comarca del Baix Montseny de la qual és capital i a la que aquesta instal·lació dona especial servei atès el gran nombre d’atletes de la comarca que formen part del nostre club.

També es modifica la situació del salt de perxa que passa a l’altre extrem de l’actual passadís, aproximadament on ara hi ha la gabia de llançaments, la gabia de  llançaments es trasllada a l’altre costat del camp prop de la sortida dels 1500 d’acord amb les recomanacions de la WA, amb aquesta disposició es manté la possibilitat d’utilitzar pràcticament totes les zones de concursos simultàniament només amb les limitacions de seguretat que puguin imposar el nivell i marques dels llançaments llargs.

S’actualitzarà la ria de les curses d’obstacles per adaptar les seves dimensions a la normativa actual i es substituirà l’obstacle corresponent.

S’han previst passos per sota la pista per a instal·lacions i cablejat que puguin ser necessaris en les següents fases de la remodelació de la instal·lació.

Durant el termini d’execució de les obres no es podrà accedir  la instal·lació, però esperem que un cop acabades les obres les satisfaccions per la nova instal·lació superin els inconvenients que hi hagi durant les obres i els nostres atletes puguin millorar el seu rendiment.

Més informació a la web de l’ajuntament.